• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Илмий семинар

ЭЪЛОН

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSс.03/30.12.2019.Fil/Ped.27.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси ихтисослиги бўйича

 

Илмий семинар

2020 йил 25 ноябрь куни соат 14:00 да онлайн, ZOOM дастурида бўлиб ўтади.

 

КУН ТАРТИБИ:

Ҳ.Ф. Максудованинг 13.00.02 – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (инглиз тили) ихтисослиги бўйича “Фармацевтика йўналишида инглиз тилини ўқитиш жараёнида талабаларнинг касбий лаёқатларини ривожлантириш” мавзусидаги педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертациясининг муҳокамаси.

 

(Илмий раҳбар: п.ф.д.профессор, Мухитдинова Х.С.).

 

 

Тақризчилар:

Хошимова Дилдора Ўринбаевна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Саматова Барно Равшановна, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

18 Noyabr 2020
Chop etish
-->