• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Avtoreferatlar

SABIROVA GULNOZA SADIKOVNA - UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QITUVCHILARIGA INGLIZ TILI OLMOSHLARINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'RGATISH METODIKASI - yuklash 

МАМАТКУЛОВ ХУРШИД АБДУРАШИДОВИЧ - ПЕДАГОГЛАРДА ХОРИЖИЙ ТИЛЛАР БЎЙИЧА КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АХБОРОТМЕТОДИК ТАЪМИНОТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

 

РАШИДОВА ФЕРУЗА МУСАЕВНА - ЎЗБЕКИСТОН УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА  CEFRНИ ТАТБИҚ ЭТИШНИНГ  КОНЦЕПТУАЛ-МЕТОДИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (инглиз тили мисолида) - yuklash

 

ИСРАИЛОВА МАҲСУДА НИҒМАТУЛЛАЕВНА - ЛОТИН ТИЛИНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТИББИЁТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАЛАБАЛАРИНИ ИНТЕЛЛУКТУАЛ-МАДАНИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ДИДАКТИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

 

АЛИМОВ ФАРҲОД ШАРАБИДИНОВИЧ - ИНГЛИЗ ТИЛИДА ЁЗУВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ (НОФИЛОЛОГИК ФАКУЛЬТЕТЛАР МИСОЛИДА) yuklash

КУЛМАТОВ БАХРАМ ГУЛЯМОВИЧ ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЁРДАМИДА ЎҚИТИШДА CEFR МЕЗОНЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

НАЗАРОВА МАДИНА АТАХАНОВНА - ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ МАТНЛАРНИ ЎҚИШДА ТАЛАБАЛАРНИ ЛЕКСИК ПОЛИСЕМИЯГА ЎРГАТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

 

АБДУЛЛАЕВА ФЕРУЗА СУЮНОВНА – ЮРИДИК ТЕРМИНЛАРНИ ЎҚИТИШНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ (инглиз тили мисолида) - yuklash

ТЎХТАСИНОВ ИЛХОМЖОН МАДАМИНОВИЧ ТАРЖИМОН ТАЙЁРЛАШДА КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ЭКВИВАЛЕНТЛИК ҲОДИСАСИ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ - yuklash

НАЗАРОВА САЙЕРА - ХИТОЙ ТИЛИГА ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ЧЕТ ТИЛИ ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

БУТАЕВ ШАВКАТ ТУРДАЛИЕВИЧ - АКАДЕМИК ЛИЦЕЙ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЛЕКСИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЛИНГВИСТИК ЛУҒАТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ (инглиз тили мисолида) - yuklash

АЗИЗОВА ФОТИМАХОН САИДБАХРАМОВНА

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИ ЎРГАТИШНИНГ ЛИНГВОМАДАНИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (инглиз ва ўзбек тиллари мисолида) - yuklash

ТАЖИБАЕВ ГАЙРАТЖОН ШОВДОРОВИЧ

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИГА ЧЕТ ТИЛ ЎҚИТИШДА КОММУНИКАТИВ ЁНДАШУВ - yuklash 

ЖЎРАЕВ АБДУНАЗАР ХАТАМНАЗАРОВИЧ

ИСПАН ТИЛИДА ТАЛАБАЛАР КОММУНИКАТИВ МАЛАКАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ - yuklash

Chop etish
-->