• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Dars jadvali

Universitet fakultetlari dars jadvali

 

INGLIZ TILI 1-FAKULTETI

1 kurs

2 kurs

3 kurs

4 kurs 

 

INGLIZ TILI 2-FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

INGLIZ TILI 3-FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

ROMAN-GERMAN FILOLOGIYASI FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

 XALQARO JURNALISTIKA FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

TARJIMA NAZARIYASI VA AMALIYOTI FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

 RUS FILOLOGIYASI FAKULTETI

1 kurs 

2 kurs

3 kurs

4 kurs

Chop etish
-->