• Ishonch telefoni:230-13-73

Universitet haqida

O’zbekiston davlat jahon tillari universiteti (keyinchalik matnda O’zDJTU) 1992 yilda O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning 1992 yil 12 maydagi 401-sonli Farmoni, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 15 iyundagi 280-sonli Qarori va O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta'limi vazirligi hamda O’zbekiston Respublikasi Xalq taъlim vazirligining 1992 yil 18 iyundagi 214/182-sonli qo’shma buyrug’i asosida Respublika rus tili pedogogika instituti va Toshkent davlat pedogogika instituti bazasida tashkil etilgan.

Hozirgi kunda universitetda “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” asosida 10 ta taъlim yo’nalishi bo’yicha bakalavrlar va 9 ta mutaxassislik bo’yicha magistrlar tayyorlanmoqda. Universitetda malakali kadrlar tayyorlash ishlari davlat taъlim standartlariga mos ravishda olib borilmoqda.

Universitetda 7 ta: ingliz tili birinchi, ingliz tili ikkinchi, ingliz tili uchinchi, roman-german filologiyasi, rus filologiyasi, xalqaro jurnalistika, tarjima nazariyasi va amaliyoti fakul’tetlari va kafedralarning umumiy soni 29 taga teng.

2013 yilda universitet professor-o’qituvchilari tomonidan 7 ta monografiya, 18 ta o’quv qo’llanma, 13 ta darslik, 156 ta ilmiy maqola (shundan 44 tasi xorijiy jurnallarda, 112 tasi respublika ilmiy jurnallarida) chop ettirilgan.

Bugungi kunga qadar universitetda amalga oshirilayotgantaъlim-tarbiya ishlari O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, qonunlari, qarorlari, Prezidentining Farmonlari, Vazirlar Mahkamasi Qaror va Farmoyishlari, «Taъlim to’g’risida»gi Qonun va «Kadrlar tayyorlash Milliy Dasturi», O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus taъlim vazirligining buyruqlari hamda boshqa meъyoriy hujjatlariga mos ravishda tashkil etib kelinmoqda.

O’zDJTUning bosh vazifalari quyidagilar:

  • davlat taъlim standartlariga muvofiq ilg’or, zamonaviy taъlim va kasb-hunar dasturlari asosida yuqori samarada saviyali o’qitishni tashkil qilish va malakali kadrlar etishtirishni taъminlash;
  • yoshlarni milliy istiqlol g’oyasi va mafkurasi hamda umuminsoniy qadriyatlarni bilish, Vatan, oila, tabiatga mehr va insonparvarlik ruhida tarbiyalash;
  • rivojlangan mamlakatlarning yutuqlaridan foydalanib, BMTning rasmiy tillari bo’yicha mutaxassislar tayyorlashning yangi kontseptsiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish;
  • barcha taъlim tizimlari uchun chet tillari o’qituvchilarini, tarjimonlarni tayyorlash;
  • turli xil tajribalar o’tkazish yo’li bilan o’qitishning komp’yuter texnikasi va audiovizual vositalarini qo’llagan holda chet tillarni jadal o’rgatish usullarini joriy qilish;
  • yuqori malakali xalqaro jurnalistlarni tayyorlash;
  • tegishli sohadagi xorijiy taъlim muassasalari bilan bevosita aloqalar o’rnatish, ular bilan hamkorlik to’g’risida uzoq muddatli shartnomalar tuzish;
  • o’zining intellektual imkoniyatlaridan foydalanish hisobiga valyuta mablag’lari jamg’armasini tuzish;
  • universitetning moddiy-texnika negizini mustahkamlash va uning mulkini ko’paytirish.
Chop etish
-->