• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Ilmiy seminar

2022 yil 7 yanvar, soat 10:00  ZOOM onlayn dasturi bo’lib o’tadi

Kun tartibi

Axmedova Anorxon Nasivali qizining 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chogishtirma tilnshunoslik,tarjimashunoslik ixtisosligi bo’yicha tayyorlangan “Parallel korpusda o‘xshatishlarning leksik-semantik  munosabatlari (inglizcha-o‘zbekcha, o‘zbekcha-inglizcha parallel matnlar misolida)” mavzusidagi filologiya fanlari doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiyasining muhokamasi

Ilmiy raxbar

Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dosent

Taqrizchilar:

Siddiqova Iroda Abduzuhurovna, filologiya fanlari doktori, professor.

Xayrullayev Xurshidjon Zayniyevich, filologiya fanlari doktori, professor.

05 Yanvar 2022
Chop etish
-->