• Ishonch telefoni: +998 71 230-12-91

Ilmiy kengash

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети ҳузуридаги

10.00.04 – “Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти” ва

10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари), 13.00.02 – “Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси” (педагогика фанлари) ихтисосликлари бўйича илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Ped.27.01 рақамли илмий кенгаш таркиби

 

т/р

Фамилияси, исми, ота исми

Туғилган йили

Ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

1

Боқиева

Гуландом

Хисамовна

(раис)

1949

13.00.02

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, проректор, филология фанлари доктори, профессор

2

Якубов

Жамолиддин Абдувалиевич

(раис ўринбосари)

1955

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедраси профессори, филология фанлари доктори

3

Қулмаматов

Дўсмамат

Саттарович

(раис ўринбосари)

1956

10.00.06

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Магистратура бўлими бошлиғи, филология фанлари доктори

4

Эргашева Гули

(илмий котиб)

1982

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра доценти, филология фанлари доктори

5

Ашурова

Дилярам

Умаровна

1941

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори

11

Самигова

Хушнуда

Ботировна

1978

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедраси доценти в/б., филология фанлари доктори

7

Петрухина

Наталья

Михайловна

1960

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра мудири, филология фанлари доктори (DSc)

8

Умарходжаев Мухторхужа

1948

10.00.04

Андижон давлат университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори

9

Расулова

Махфуза

1954

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедраси профессори., филология фанлари доктори, профессор

10

Рахимов

Ғанишер

Худойкулович

1975

10.00.06

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, ректор, филология фанлари доктори, профессор

11

Джуманова

Дилбар

Рахимовна

1959

10.00.06

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра мудири, филология фанлари доктори, доцент

12

Джусупов

Маханбет

1948

10.00.06

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор

6

Носиров

Абдурахим Абдимуталипович

1971

10.00.06

Халқ таълим вазирлиги, бошқарма бошлиғи, филология фанлари доктори

14

Ризаев

Баходир

Хайдарович

 

1951

10.00.06

Самарқанд давлат чет тиллар институти, кафедра профессори, филология фанлари доктори, профессор

15

Камилова

Саодат

Эргашевна

1974

10.00.06

Ўзбекистон Миллий университети, кафедра мудири, филология фанлари доктори (DSc),

16

Холбеков

Мухаммаджон Нурқосимович

1944

10.00.06

Самарқанд давлат чет тиллар институти, кафедра профессори, филология фанлари доктори

17

Ахмедова

Лайло

Толибжановна

1957

13.00.02

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори, профессор

18

Палуанова

Халифа

Дарибаевна

1982

13.00.02

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра мудири, филология фанлари доктори

19

Хошимова

Дилдора

Ўринбаевна

1962

13.00.02

Тошкет давлат юридик университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор

20

Қодирова

Фотима

Рашидовна,

1965

13.00.02

Тошкент давлат педагогика университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори

21

Тўхтасинов

Илхом

Мадаминович

1980

13.00.02

Самарқанд давлат чет тиллар институти, ректор, педагогика фанлари доктори

 

Илмий кенгашга қуйидаги ихтисосликларда фан доктори (DSc.) илмий даражасини олиш учун диссертациялар ҳимоясини ўтказишга рухсат берилсин:

 

13.00.02 – “Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси” (педагогика фанлари)

10.00.04 – Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари)

10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари)

 

 

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университет ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.Ped.27.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар таркиби

Т/р

Фамилияси, исми, отасининг исми

Туғилган йили

Кенгашдаги ихтисослик шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

 1.  

Ахмедова Лайло Толибжоновна (раис)

1957 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор

 1.  

Джуманова Дилбар Рахимовна (раис ўринбосари)

1959 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра мудири, филология фанлари доктори, доцент

 1.  

Кадирова Камола Сидиковна (илмий котиб)

1961 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, педагогика фанлари номзоди

 1.  

Боқиева Гуландом Хисамовна (раис)

1949 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, проректор, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Тешабаева Дилфуза Мўминовна

1966 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Хошимова Дилдора Ўринбаевна

1962 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Тошкент давлат юридик университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори

 1.  

Палуанова Халифа Дарибаевна

1982 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра мудири, филология фанлари доктори

 1.  

Ширинова Рахима Ҳакимовна

1971 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон миллий университети, кафедра мудири, филология фанлари доктори, профессор

 1.  

Исакулова Нилуфар Жаникуловна

1979 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори

 1.  

Халлиева Гулноза Искандаровна

1974 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори

 1.  

Махмудова Муяссар

1950 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Самарқанд давлат чет тиллар институти, кафедра профессори, педагогика фанлари доктори, профессор

 1.  

Караева Карима

Набиевна

 

1947 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

 

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра доценти, педагогика фанлари номзоди

 1.  

Тошхонов Мухаммадали Турдалиевич

1961 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, педагогика фанлари номзоди

 1.  

Ирмухамедова Гулчехра Насировна

1955 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, кафедра профессори, педагогика фанлари номзоди

 1.  

Дадаходжаева Манзура Саидовна

1944 йил

13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра доценти, педагогика фанлари номзоди

 

DSc.27.06.2017.Ped.27.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги 10.00.04 – “Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти” ва 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари) ихтисослиги бўйича семинар таркиби

 

т/р

Фамилияси, исми, ота исми

Туғилган

йили

Ихтисослик

шифри

Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони

1

Қулмаматов

Дўсмамат

Саттарович

(раис)

1956

10.00.06

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, магистратура бўлими мудири, филология фанлари доктори

2

Якубов

Жамолиддин

Абдувалиевич

(раис ўринбосари)

1955

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори

3

Ахмедов

Ойбек Сапарбоевич

(илмий котиб)

1978

10.00.06

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра доценти, филология фанлари доктори

4

Ашурова Дилярам Умаровна

1941

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори

5

Боқиева

Гуландом

Хисамовна

1949

10.00.06

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, проректор, филология фанлари доктори, профессор

6

Исламджанова

Хазифахан

1951

10.00.04

Тошкент давлат шарқшунослик институти профессори, филология фанлари доктори

7

Исмаилов Юсуф Ниязметович

1953

10.00.04

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, кафедраси мудири, филология фанлари номзоди, доцент

8

Камилова Саодат Эргашевна

1974

10.00.04

Ўзбекистон Миллий университети, кафедраси мудири, филология фанлари доктори ^8с),

9

Каюмова Венера Фаворисовна

1958

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, доцент, филология фанлари номзоди

10

Лиходзиевский

Анатолий

Степанович

1951

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра профессори, филология фанлари доктори

11

Муратова Эльмира Денисовна

1941

10.00.06

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра доценти, филология фанлари номзоди

12

Насруллаева Нафиса Зафаровна

1982

10.00.06

Самарқанд давлат чет тиллар институти, кафедра доценти, филология фанлари доктори

13

Очилов Эргаш

1968

10.00.06

Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти, катта илмий ходим, филология фанлари номзоди

14

Самигова Хушнуда Ботировна

1978

10.00.06

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра доценти в/б., филология фанлари доктори

 

 

 

15

Сафаров Шахриёр Сафарович

1946

10.00.04

Самарқанд давлат чет тиллар институти профессори, филология фанлари доктори

16

Ширинова Римма Раимовна

1970

10.00.06

Ўзбекистон Миллий университети, Француз тили кафедраси мудири,, филология фанлари доктори

17

Имяминова

Шухратхон

1952

10.00.04

Ўзбекистон Миллий университети Немис тили кафедраси мудири, филология фанлари номзоди

18

Холбеков

Мухаммаджон

Нурқосимович

1944

10.00.06

Самарқанд давлат чет тиллар институти, кафедра профессори, филология фанлари доктори

19

Эргашева Гули

1982

10.00.04

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, кафедра доценти, филология фанлари доктори

 

 

 

 

 

2019 йилда Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университет ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.Ped.27. Chop etish

-->