Doktoranturaga xorijiy abituriyentlarni qabul qilish (PhD) 

 

Taklif qilinadigan dasturlar:

Filologiya fanlari

10.00.04

Evropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

10.00.06

Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik

10.00.07

Adabiyot nazariyasi

10.00.09

Jurnalistika

10.00.11

Til nazariyasi. Amaliy va kompyuter lingvistikasi

Pedagogika fanlari

 

13.00.01

Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi

13.00.02

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)

23.00.00  Siyosatshunoslik

23.00.02

Siyosiy institutlar, jarayonlar va texnologiyalari

23.00.04

Xalqaro munosabatlar, jahon va mintaqa taraqqiyotining siyosiy muammolari

Bizning hamkorlar
Sayt xaritasi