2023-yil 29-dekabr, soat 11:00da

offline va ZOOM onlayn platforma orqali bo’lib o’tadi

Kun tartibi

Niyazova Aysholpan Abdikarimovna 10.00.06 – “Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik” ixtisosligi bo’yicha tayyorlangan “Irreal leksikaning badiiy diskursda qo’llanilishining lingvokulturologik tadqiqi (ingliz, o‘zbek va qoraqalpoq tillari misolida” mavzusidagi filologiya fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiyasining muhokamasi.

Ilmiy rahbar:

                    Qo’ldashev Akrom Mahmudovich, filologiya fanlari doktori, v.v.b., professor

Taqrizchilar:

Samigova Xushnuda Botirovna, filologiya fanlari doktori, professor (DSc)

Begmatova Rano Fahriddinovna, filologiya fanlari doktori (DSc)

Karabaeva Barno Bobirovna, filologiya fanlari doktori (DSc)

2023-12-28 08-39

Bizning hamkorlar
Sayt xaritasi