2024-yil 2-aprel, soat 14:00da

offline va ZOOM onlayn platforma orqali bo’lib o’tadi

Kun tartibi

Maxsudova Nilufar Abdurasulovna 10.00.06 – “Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik” ixtisosligi bo’yicha tayyorlangan “Ingliz va o’zbek tillarining paremiologik fondida baholash kategoriyasi” mavzusidagi filologiya fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertasiyasining muhokamasi.

Ilmiy rahbar

Muhamedova Saodat Xudayberdiyevna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Taqrizchilar:

Samigova Xushnuda Botirovna, filologiya fanlari doktori, professor (DSc)

Baxtiyarov Muxtorjon Yakubovich, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipova Fazilat Dilmurodovna, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

2024-03-29 04-43

Bizning hamkorlar
Sayt xaritasi